ECHT  ALLES IS WEL RECHTVAARDIGgedichten 
Giel Heijmans  
over:
dat het leven wel rechtvaardig is

waarom het leven zinvol en rechtvaardig isNIET ZINLOOS
( voorgevoel )

Iedere last  die men heeft gedragen
Al onze zorgen, angsten  en vragen
Al de ellende, ziektes  en pijn
Dat  kan toch niet  dóélloos zijn !

Ál  de wensen die niet werden vervuld
Ál  ons verdriet ‘door andermans schuld’
En  ál  het lijden  dat men ziet...
Zinloos ?   Dat líjkt me toch niet !

Maar ook  onze volbrachte taken
En  wat we leerden over ‘karakter-zaken’
En  de zinvolle daden  in ons bestaan
Dit hebben we toch niet voor niets gedaan ?!!

Juist  door al die strijd  en nood,
Geloof ik in  ‘n leven na de dood
Ik geloof in  rechtvaardigheid voor de geest
Anders  zou er veel  voor niets zijn geweest !


© Giel Heijmans   -695-


- zie ook op YouTube :   NIET ZINLOOS
https://www.youtube.com/watch?v=nloJ945TSzsNIETS ONTSTAAT ZOMAAR

Niets ontstaat er  dóór niets
Niets ontstaat er  vóór niets
Niets ontstáát er  ineens
En niets verdwíjnt er  ineens

Aan  wat nu snel  lijkt te gaan
Is  'n eeuwigheid  vooraf gegaan
En  wat snel  lijkt te verdwijnen
Daarvan zál  'n vervolg  verschijnen

Een kind  dat nú  wordt verwekt
Heeft 'n verleden, is al ‘bevlekt’
En  iemand  die nú  gaat sterven
Hééft 'n toekomst, gáát nog ‘zwerven’

Echt niets  ontstaat er  zomaar
Géén verleden hebben, dát is raar
En niets  verdwijnt er  zomaar
Géén toekomst hebben, dát is raar

Eigenlijk niets  wat ineens verschijnt
Eigenlijk niets  wat ineens verdwijnt
Het leven  is  rechtvaardig, echt waar
Want de Schepper  is geen goochelaar

Echt álles heeft  twee aspecten
Heeft  ’n  oorzaak  én  effecten
En  'n zíchtbaar  en  ónzichtbaar deel
Vooral dat laatste  zegt heel veel.


© Giel Heijmans   -468-GÓÉD-MAKEN
( geestelijke schulden  vereffenen )

Wat  veroorzaakt toch  dit lijden ?
Wat  heb ik vroeger toch  misdaan ?
Hoe lang  moet ik nu nog  strijden ?
Tot  mijn schulden  zijn  voldaan ?

De rechtvaardigheid  is een last
Maar tevens ook  een grote zegen
Ik krijg  het lot  dat bij me past
En  de zon komt  na de regen

De onvergetelijke rechtvaardigheid
Geeft ruimte  aan  toekomstdromen
Want ze biedt me nu  de mogelijkheid
Om  met ‘vroeger’  in ‘t reine  te komen.


© Giel Heijmans   -479-


- zie ook op YouTube :   GÓÉD-MAKEN
https://www.youtube.com/watch?v=buA_mBAqr_IGELUKKIG WILLEN ZIJN
( óóit gaat het lukken )

We willen graag gelukkig zijn
En liefst  dadelijk al  meteen
Geen wolken, alleen zonneschijn
En geen gedonder om ons heen...

Maar,  gelukkig-zijn  lukt meestal niet
Hier  in dit koude, aardse leven
Hier hebben we nog vaak  verdriet
En extra - als we niet kunnen vergeven

“Waar hebben we dat toch aan verdiend ?”
Dat vragen we ons echt  geregeld af
“Is het Leven  een rechtvaardige vriend ?”
“Óf  krijgen we  zomaar  toevallig  straf ?”

Beter  gelooft men in  rechtvaardigheid
Dat men dus alleen krijgt wat men verdient
Voor zielen  is er  gelijkwaardigheid
En is  het Leven  een allemansvriend

We krijgen echt  niet méér verdriet
Dan dat we óóit  hebben veroorzaakt
Maar we kennen ons ver  verleden niet
Niet  de puinhoop die we hebben gemaakt

Maar  álles is ook weer  góéd te maken
Kan weer in harmonie worden gebracht
Zodat vrede en geluk  kunnen ontwaken
En  ons gezuiverde innerlijk   weer lacht.


© Giel Heijmans   -1181-


- zie ook op YouTube :   GELUKKIG WILLEN ZIJN
https://www.youtube.com/watch?v=bqIg41afWIQRECHTVAARDIGE AARD
( eerlijkheid als doel )

Was nou  onze God  niet  rechtvaardig van aard,
Dan was goddelijk worden  niet de moeite waard.


© Giel Heijmans   -1726-HET IS NIET VOOR NIETS

Jawel, ál jouw lijden
Is niet  te vermijden
Is niet  'toevállig' iets
Is zeker niet voor niets

En  ben maar niet bang
Het duurt nooit  te lang
De harmonie  kómt terug
Het lijden is dan achter de rug

Zelf  heb je het  veroorzaakt
En nu heb je het góéd-gemaakt
Je hebt niet voor niets  geleden
Alles heeft ‘n rechtvaardige reden.


© Giel Heijmans   -520-JE MAG HET WEER GÓÉD-MAKEN
( oorzaak-en-gevolg afhandelen )

Jij mag nou problemen  veroorzaken
Maar mag die  ook weer  góéd-maken
Heel zeker  krijg jij  ooit  die kans
Want nooit  ontspringt iemand  de dans

Voor je uit schuiven  kún je  ooit
Maar kwijtschelding  krijg je  nooit
Want dat zou niet rechtvaardig  zijn
Dát je  góéd maken  mag  is fijn,

Want je krijgt dan  een schone lei
En voelt jou dan  gelukkig en vrij
Je herstelt  dus zó:  de harmonie
Oorzaak-en-gevolg  is méér dan theorie.


© Giel Heijmans   1417-LIEFDEVOL ÉN RECHTVAARDIG
( goddelijke éénheid )

Wanneer er echt  een God  bestáát
Moet Deze  liefdevol  én  rechtvaardig  zijn
Eigenschappen  die niemand  misstaat
Alleen zó een God  voelt  werkelijk fijn !


© Giel Heijmans   -1734-BESTE MISDADIGER...
( ook de witteboorden-crimineel )

Iedereen  moet echt  alles  ooit  góéd-maken
Want  kosmische rechtvaardigheid  is niet te kraken.


© Giel Heijmans   -925-GELOVEN IN  HET LEVEN
( en in  m’n mooie toekomst )

Ja ik geloof  in de Kracht  achter het leven
Ook  wanneer ik straks  dood zal gaan
Ook  geloof ik in  een hoger streven
En  dat m’n geest  blijft voortbestaan

Ja ik geloof  dat er rechtvaardigheid bestaat
En  dat we ‘n hemel  kunnen verdienen
En  dat m’n leven  gelukkig worden gaat
En  dat dit  door liefde geven  zal ontkiemen.


© Giel Heijmans   -1488-


- zie ook op YouTube :   GELOVEN IN HET LEVEN
https://www.youtube.com/watch?v=7-G42SYrswsRECHTVAARDIGE WAARHEID

Veel rechtvaardigheid  zal er
   over je leven  gaan blijken
Zodra je zo ver bent  om er
   met liefde  naar te kijken.


© Giel Heijmans   -1935-GELEGENHEID GEVENDE GOD

Dat God  liefdevol  én ook rechtvaardig  is
Is echt alleen  begrijpelijk  te verklaren
Als  ‘slachtoffers’  ook ooit: ‘daders’  waren
In ‘n vorig leven;  en hun schuld  bewaard is.


© Giel Heijmans   -1762-OOK DICTATORS
( uiteindelijke rechtvaardigheid )

Ook dictators  blijven straks leven
Al geloven ze nu  nergens in
Na hun dood  zullen ze beven
Voor  iedere openstaande ‘rekening’.


© Giel Heijmans   -1311-GELOVEN IN DE RECHTVAARDIGHEID

Geloven in  de rechtvaardigheid
Dus in  de goddelijke eerlijkheid
En voor ieder mens op deze aarde
Dan krijgt  je geloof  meer waarde.


© Giel Heijmans   -1500-ZONDEN WEGNEMEN
( wat men zaait  zal men oogsten )

Jezus Christus heeft nooit:  zonden  weggenomen
Zonden wegnemen  heeft Hij nooit gewild  of gekund
Iedereen moet zélf  met z’n zonden  in het reine komen
Niemand staat boven  de Rechtvaardigheidswetten !  Punt !


© Giel Heijmans   -1738-WARMHARTIGE GOD
( liefdevol  en waard om in te geloven )

Echt, er is  een warmhartige God
Wél met strenge, rechtvaardige wetten
Die  regelen  ook  het menselijk lot
Om daden uit ons verleden  recht te zetten

Niemand is  warmhartiger  dan God
De zorgzame Kracht  die ons groeien laat,
Vrij  ontwikkelen, van de oertijd  tot
In de hoogste hemel, waar alles  liefdevol gaat.


© Giel Heijmans   -1549-


- zie ook op YouTube :   WARMHARTIGE GOD
https://www.youtube.com/watch?v=WfXJFQ4eqL0
zie ook:  https://gielheijmans.nl   en   
https://giel-heijmans-gedichten.jouwweb.nl


Mijn motivatie

Door een ruimere levensvisie  een beter, liefdevoller mens worden. 
Ook ik wil veel mensen laten delen in een ruimere levensvisie.


Wat ik kan

Goede inspiratie ontvangen en er gedichten van maken.


Mijn verhaal

ieders leven gaat verder na z'n dood       en   
ieders daden hebben zeker ooit soortgelijke gevolgen

Kennismaken

Graag wil ik mensen aan het denken zetten; ook door mijn bundel:
  NIEUWE SPREUKEN    [email protected]

Meer weten?

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.